GRADNJA – RADOVI I USLUGE, PRIMJENA ČLANAKA 293. I 263. ZJN-A, PRAVNA ZAŠTITA

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u postupku javne nabave (primjena članka 293. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
 • Odluke DKOM-a vezane za nabave u području gradnje (radovi i usluge)
Vrijeme održavanja:
10. prosinca 2021s početkom u 09:00 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o., (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 1.120,00 kuna (+PDV) po sudioniku, a uključuje:
 • 900,00 kuna naknada za edukaciju. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
 • 220,00 kuna (+PDV, 13%) naknada za Bilten javne nabave u RH br. 23 (Postupci javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH, III. DIO).
Popusti su već uračunati u naknadu.
Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH br. 23 
Nakon održane edukacije Bilten dostavljamo polaznicima, poštom na adresu iz prijavnice.
Predavači:
Glorija Raguž Blažević Marijana Zvonar Martina Švegovec Anđelko Rukelj Zoran Blažević .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Kako pripremiti zakonitu dokumentaciju o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i propisima iz područja gradnje?
 • Građevinski radovi – provođenje postupka javne nabave, propisi i praksa;
 • Primjeri iz prakse relevantnih institucija u sustavu javne nabave.
 • Obavljanje poslova i djelatnosti projektiranja;
 • Obavljanje poslova i djelatnosti stručnog nadzora građenja;
 • Obavljanje poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje.
 • Što je dozvoljeno pojašnjavati i upotpunjavati u ponudama – primjena članka 293. Zakona o javnoj nabavi u praksi;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja u praksi i kako ih ispraviti;
 • Primjeri iz prakse relevantnih institucija u sustavu javne nabave.
 • Sve o ažuriranim popratnim dokumentima – primjena članka 263. Zakona o javnoj nabavi i provedbenih propisa u praksi;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja u praksi i kako ih ispraviti;
 • Primjeri iz prakse relevantnih institucija u sustavu javne nabave.
 • Žalbe u postupcima javne nabave u području gradnje (radovi i usluge) i odlučivanje DKOM-a;
 • Nove odluke DKOM-a po fazama postupka, u 2021. godini;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja tijekom 2021;
 • Prijedlozi za unapređenje rada naručitelja i ponuditelja.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Kutnjački put II A
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2021-0437. 
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se