DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE – vodič kroz propise i praksu, korak po korak

Programi usavršavanja u području javne nabave
Vrijeme održavanja:
17. prosinca 2020s početkom u 09:00 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 1.120,00 kuna (+PDV) po sudioniku, a uključuje:
 • 900,00 kuna (+PDV, 25%) naknada za edukaciju,
 • 220,00 kuna (+PDV, 13%) naknada za Bilten javne nabave u RH br. 18 (Sustav javne nabave u vrijeme epidemije bolesti Covid-19 – Postupci javne nabave, praksa i odluke relevantnih institucija u RH).
Popusti su već uračunati u naknadu.
Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH br. 18. Nakon održane edukacije Bilten dostavljamo polaznicima, poštom na adresu iz prijavnice.
Predavači:
Sanda Božičević Glorija Raguž Blažević Martina Juričić Valentina Turkalj Zoran Blažević .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Opći podaci – 1. dio dokumentacije o nabavi (sukob interesa, prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima itd);
 • Podaci o predmetu nabave – 2. dio dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, troškovnik itd);
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta – 3. dio dokumentacije o nabavi (obvezne i ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta, dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje itd);
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) – 4. dio dokumentacije o nabavi (uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti, uvjeti tehničke i stručne sposobnosti, dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta itd);
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – 5. dio dokumentacije o nabavi;
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Podaci o ponudi – 6. dio dokumentacije o nabavi (odredbe o ponudi, sadržaj ponude, način izrade i dostave ponude, kriterij za odabir ponude (ENP – ekonomski najpovoljnija ponuda) itd);
 • Ostale odredbe – 7. dio dokumentacije o nabavi (norme, odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta, odredbe o podugovarateljima, jamstva itd);
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Kutnjački put II A
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2020-0434.
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se