100 PITANJA 100 ODGOVORA – ČESTA PITANJA IZ PRAKSE, UVOĐENJE EURA I IZVANREDNE OKOLNOSTI

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Planiranje javne nabave
 • Postupci javne nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački)
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Izvršenje ugovora – ENP i promjena cijene
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
Vrijeme održavanja:
13. listopada 2022s početkom u 08:00 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o., (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 1.300,00 kuna (+PDV) po sudioniku.
Naknada u eurima: 172,54 eura (+PDV) po sudioniku; Tečaj: 1 euro = 7,53450 kuna.
 
  Naknada uključuje:
 • 1.080,00 kuna za edukaciju. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
 • 220,00 kuna (+PDV, 13%) za Bilten javne nabave u RH br. 26 (Vodič za naručitelje i ponuditelje – od A do Ž, korak po korak – II. DIO).

Popusti su već uračunati u naknadu.
Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH br. 26.
Nakon održane edukacije Bilten dostavljamo polaznicima, poštom na adresu iz prijavnice.
Predavači:
Sanda Božičević Glorija Raguž Blažević Martina Švegovec Zoran Blažević .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Aktualna pitanja i odgovori o planu nabave, registru ugovora i analizi tržišta – česta pitanja iz prakse, uvođenje eura i izvanredne okolnosti;
 • Postupci javne nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački);
 • Aktualna pitanja i odgovori vezani za postupke javne nabave;
 • Propusti naručitelja u procesu planiranja i provođenju postupaka te kako ih izbjeći – primjeri iz prakse.
 • Kako pripremiti dokumentaciju o nabavi – opći podaci, podaci o predmetu nabave, osnove za isključenje gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti), ESPD, podaci o ponudi, ostale odredbe;
 • Aktualna pitanja i odgovori vezani za sve dijelove dokumentacije o nabavi – česta pitanja iz prakse, uvođenje eura i izvanredne okolnosti;
 • UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/576 od 8. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – primjena u praksi;
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Postupak pregleda i ocjene ponuda sukladno zakonodavstvu iz područja javne nabave;
 • Aktualna pitanja i odgovori vezani za postupak pregleda i ocjene ponuda – česta pitanja iz prakse, uvođenje eura i izvanredne okolnosti;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja u praksi i kako ih otkloniti;
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Izvršenje ugovora i ENP;
 • Izmjena ugovora tijekom izvršenja (Zaključak Vlade RH, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima i FIDIC).
 • Aktualna pitanja i odgovori vezani za praksu DKOM-a i VUS-a;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja tijekom 2021/2022. godine;
 • Prijedlozi za unapređenje rada naručitelja.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Lopatinečka ulica 4
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2022-0380.
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se