100 PITANJA 100 ODGOVORA

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Planiranje javne nabave
 • Postupci javne nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački)
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
Vrijeme održavanja:
11. studenoga 2021s početkom u 09:00 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o., (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 1.120,00 kuna (+PDV) po sudioniku, a uključuje:
 • 900,00 kuna naknada za edukaciju. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
 • 220,00 kuna (+PDV, 13%) naknada za Bilten javne nabave u RH br. 21 (Postupci javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH, I. DIO).
Popusti su već uračunati u naknadu. Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH br. 21. Nakon održane edukacije Bilten dostavljamo polaznicima, poštom na adresu iz prijavnice.
Predavači:
Sanda Božičević Glorija Raguž Blažević Martina Švegovec Zoran Blažević .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Detaljnije o edukaciji
 • Kako pripremiti plan nabave za 2022. godinu sukladno ZJN-u?
 • Aktualna pitanja i odgovori o planu nabave, registru ugovora i analizi tržišta;
 • Postupci javne nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački);
 • Aktualna pitanja i odgovori vezani za postupke javne nabave;
 • Propusti naručitelja u procesu planiranja i provođenju postupaka te kako ih izbjeći – primjeri iz prakse.
 • Kako pripremiti dokumentaciju o nabavi – opći podaci, podaci o predmetu nabave, osnove za isključenje gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti), ESPD, podaci o ponudi, ostale odredbe;
 • Aktualna pitanja i odgovori vezani za sve dijelove dokumentacije o nabavi;
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Postupak pregleda i ocjene ponuda sukladno zakonodavstvu iz područja javne nabave;
 • Aktualna pitanja i odgovori vezani za postupak pregleda i ocjene ponuda;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja u praksi i kako ih otkloniti;
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Nepravilnosti tijekom izvršenja ugovora koje uzrokuju financijske korekcije;
 • Izvršenje ugovora i ENP;
 • Aktualna pitanja i odgovori vezani za fazu izvršenja ugovora.
 • Odluke DKOM-a donesene temeljem presuda VUS-a – promjena prakse;
 • Aktualna pitanja i odgovori vezani za praksu DKOM-a i VUS-a;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja tijekom 2021. godine;
 • Prijedlozi za unapređenje rada naručitelja.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Kutnjački put II A
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2021-0386.
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se